Personal

Ring oss på 020 759 7319 och boka in en gratis bekantning på vårt center

Sirkka Parviainen

Serviceansvarig

Efter mina arbetsår i diverse olika projekt och undersökningar kan jag inte låta bli att förundra mig över hur hjärnan piggnas till samt hur vävnader förnyas genom små bestående livsstilsförändringar. Mitt motto är, att så länge som dina tassar rör på sig, är det inte för sent att påbörja en förändring. Med lämpliga mängder kan vi förbättra funktionsförmågan samt bromsa sådan problematik i vardagen som medförs via åldrandet. Detta motiverar mig i mitt arbete, likasom det motiverar våra kunder.

Språkkunskap: finska, engelska

Johanna Pentti

Fysioterapeut

Jag är en positiv och lugn terapeut som betraktar kunden ur ett helhetsperspektiv. Jag anser att träning och motion i rätt mängd är den bästa medicinen. Dessutom tar jag alltid i beaktande även andra faktorer som inverkar på vardagen, såsom psykiskt välmående samt sömn, kost och återhämtning.

Med mig rehabiliteras du i en säker och sporrande omgivning. Vi jobbar tillsammans mot de gemensamt uppsatta målen och använder den allra senaste forskningsdatan för just ditt problemområde. Fysioterapin fokuserar till största del på terapeutisk träning. Jag använder dock vid behov även manuell terapi, såsom mobiliseringar och tejpning.

Språkkunskap: svenska, finska, engelska, spanska

Hanna Lindberg

  • Idrottsledare
  • Massör

Genom att kombinera massage med motion, kan jag på ett mer helhetsomfattande sätt ta i beaktande kundernas behov och önskemål. Som ledare är jag positiv och lugn. Jag betonar rätt teknik vid utförande av rörelser. Jag strävar efter att skapa en uppmuntrande atmosfär för nya kunder, samtidigt som jag vill motivera alla till att ta så bra hand om sig själv som möjligt.

Språkkunskap: finska, engelska

Apparaterna som stöd för rehabiliteringen

Vi fungerar som showroom för tillverkaren David Health Solutions. Terapiapparaterna samt Eve-patientsystemet utvecklas kontinuerligt och vi ger, tillsammans med våra kunder, feedback på basis av dem. Apparaterna används på läkar- och fysioterapicenter runtom i världen.

Vi använder oss av apparater som stöder rehabilitering av ryggens stödmuskler, nackens alla rörelsehåll samt knä-, höft- och axelrehabilitering. I uppvärmning samt rehabilitering använder vi oss även av två olika cyklar, samt crosstrainer och löpmatta.

Läs med om våra apparater här.