Nordic Health – Fysioterapicenter i Helsingfors

Kontakta oss

Ring oss på 020 759 7319 och boka in en gratis bekantning på vårt center

Frisk kropp, bättre livskvalité

Knäsmärtan som besvärar efter löpning, vardagliga sysslor som inte löper på som tidigare, ryggsmärtan som känns efter golfrundan och nacksmärtan som tynger på under arbetsdagen. Höftsmärtan som försvårar gåendet och begränsar motionerandet. Nattsömnen blir avbruten på grund av axelsmärta. Smärta är inte ett hinder för att börja rehabilitering hos oss. Våra proffs använder sig av en unik teknologi som möjliggör smärtfri rörelse, vilket gör att återhämtningen kan börja och den upplevda smärtan avtar.

Vi är ett rehabiliteringscenter i Brunakärr, Helsingfors. Vi är specialiserade på att ta hand om besvär med stöd- och rörelseorgan. Vårt ledande program och biomekaniskt optimerade motionsapparater möjliggör att vi kan mäta och följa med rehabiliteringens kvalité och fortskridning noggrant. Att träna med våra ledande apparater är säkert, lätt och framåtförande. Efter rehabiliteringen kan du fortsätta träna i vårt center med stöd av vår virtuella terapeut Eve. Självständig träning passar även för dig som vill ta hand om dig själv och träna effektivt utan att snåla på säkerheten. Med våra topp apparater är detta möjligt. Med hjälp av mätningar och tester kan du följa med dina framsteg och uppnå dina målsättningar.

Fysioterapi

Letar du efter hjälp med ryggsmärta, axelsmärta, knäsmärta, höftsmärta eller nacksmärta? Behöver du snabbt effektiv rehabilitering efter operation? Då smärt tillstånd blir kontinuerliga och ökar är det viktigt att ta reda på orsaken till smärtan så fort som möjligt, samtidigt som man håller sig själv i gång. Att inte röra på sig försvagar musklerna och uppbyggnaderna i kroppen, vilket redan på kort sikt leder till att funktionsförmågan försämras.

Enligt vårdrekommendationerna för problem i stöd- och rörelseorgan är den primära vårdmetoden strukturerad rörelseterapi. Detta innebär rehabilitering genom aktiva rörelser. Rätt docerad rörelse är den bästa medicinen. I träning innebär detta kontroll av rörelseomfånget samt belastningen. För lite är ineffektivt medan för mycket kan tära sönder. Tack vare försnabbad ämnesomsättning samt förbättrad muskelaktivitet kan de skadade vävnadernas läkningsprocess börja, och den upplevda smärtan minska.

Hos oss på Nordic Health gör du varje rehabiliteringsrörelse precis på rätt sätt. Ingen tidigare erfarenhet av träning behövs. Tack vare de enkla justeringarna och automatiken bakom träningsapparaterna är det lätt för rehabiliteraren att använda apparaterna.

¹Babatunde, O. O., Jordan, J. L., Van der Windt, D. A., Hill, J. C., Foster, N. E., & Protheroe, J. (2017). Effective treatment options for musculoskeletal pain in primary care: A systematic overview of current evidence. PloS one, 12(6), e0178621.

Självständig träning

Vill du öka konditionen och muskelmassan 24/7. Du vill inte träna på ett traditionellt svettigt gym, utan letar efter effektivitet och säkerhet utan att snåla på slutresultatet. Du uppskattar att apparaterna du tränar med fungerar och din omgivning under träningen är öppen, ljus, ren samt har god luftkonditionering. Då är Nordic Health ett träningscenter för dig. Genom att röra på dig och utföra styrketräning regelbundet kan du förebygga flera olika skador och sjukdomar.¹

¹Westcott, W. L. (2012). Resistance training is medicine: effects of strength training on health. Current sports medicine reports, 11(4), 209-216.

Teknologi som en del av rehabiliteringen

Med konservativ vård kan man bevisat uppnå lika bra eller till och med bättre resultat gällande problem i stöd- och rörelseorganen än med operativ vård. Det betydelsefulla är ändå vad rehabiliteringen består av samt hur den genomförs. Med hjälp av det unika EVE-programmet och de biomekaniskt optimerade träningsapparaterna kan vi noggrant följa med rehabiliteringens kvalité och framskridande.

Lue lisää

¹Ketola, S. (2016). Shoulder Impingement Syndrome-Arthroscopic acromioplasty offers no additional benefits compared to structured exercise treatment.

²Kirkley, A., M.D & al, N Engl J Med 2008. A Randomized Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee.