Tjänster

Letar du efter hjälp med ryggsmärta, axelsmärta, knäsmärta, höftsmärta eller nacksmärta? Behöver du snabbt effektiv rehabilitering efter operation?

Vi är specialiserade på att ta hand om problem i stöd- och rörelseorganen. Enligt vårdrekommendationerna för problem i stöd- och rörelseorgan är den primära vårdmetoden strukturerad rörelseterapi. Detta innebär rehabilitering genom aktiva rörelser (1). Rätt docerad rörelse är den bästa medicinen. I träning innebär detta kontroll av rörelseomfånget samt belastningen. För lite är ineffektivt medan för mycket kan tära sönder. Tack vare försnabbad ämnesomsättning samt förbättrat muskelstöd kan de skadade vävnadernas läkningsprocess börja, och den upplevda smärtan minska.

Till oss får man komma både med ett läkarutlåtande för fysioterapi (FPA-ersättning) och utan utlåtande genom att direkt ta kontakt med vårt center (i detta fall utan FPA ersättning).

Självständig träning

Vill du öka konditionen och muskelmassan 24/7. Du vill inte träna på ett traditionellt svettigt gym, utan letar efter effektivitet och säkerhet utan att snåla på slutresultatet. Du uppskattar att apparaterna du tränar med fungerar och din omgivning under träningen är öppen, ljus, ren samt har god luftkonditionering. Då är Nordic Health ett träningscenter för dig.

Genom att röra på dig och utföra styrketräning regelbundet kan du förebygga flera olika skador och sjukdomar. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att uppnå dina mål. Vi bygger upp ett träningsprogram enligt dina önskemål.

Mätningar

Vill du veta i vilket skick ditt hjärta samt andnings- och blodcirkulationsorgan är? Känns din kropp i obalans? Vill du veta om din träning gett resultat? Saknar du information om ditt balanssinne?

Vi gör cykelergometritester, rörlighetstest, isometriska styrkemätningar samt balansmätningar. Av testerna samt mätningarna får du helhetsomfattande samt noggrann information om din kropps skick. Mätningarna hjälper även att utveckla ett så effektivt träningsprogram som möjligt, som är skräddarsytt för specifikt dina behov.  Alla tester genomförs av en legitimerad idrotts- eller hälsovårdsexpert. Ta modigt kontakt så skräddarsyr vi en lämplig mätningshelhet för just dig!

Funktionell undersökning av nedre extremiteterna

I en funktionell undersökning av nedre extremiteterna betraktar vi förutom de anatomiska strukturerna och hållningen även rörelsen. Som stöd för detta använder vi oss av filmning. Meningen är att analysera funktioner som uppkommer i samband med rörelser (gång, löpning, hopp, hukning…) och på detta sätt finna orsaken till smärtan. Med hjälp av filmning kan vi stanna samt sakta ner rörelserna, vilket möjliggör en helhetsomfattande samt individuell undersökning. På basis av undersökningen kan vi specifikt rikta de fysioterapeutiska åtgärderna (terapeutisk träning, manuell behandling samt tejpning) mot det fenomen som orsakar smärtan.

Kostrådgivning

Vi får vår energi från näringsämnen, dvs kolhydrater, fetter och proteiner. Då energiintaget samt energiförbrukningen är i balans, hålls vikten i schack, vardagen kry och vi orkar motionera. Viktkontroll är väldigt individuellt och för många aningen krångligt. Våra butiksuppköp fylls alltför ofta av onödiga produkter. Att göra hälsosamma val kräver både kunskap om den egna förbrukningen och självkontroll.

Massage

Massage är en vårdmetod, vars syfte är att öka vävnadernas ämnesomsättning och förbättra blodcirkulationen. Massage används för olika spänningstillstånd i musklerna samt för smärtor som orsakas av dessa. Massage kan vara till nytta vid akuta skador, kronisk smärta, stress samt återhämtning.

I massage behandlas mjukvävnader med olika tekniker. Under behandlingen kan man fokusera på ett specifikt problem eller gå igenom större helheter. I planering av behandlingen iakttas alltid individuella krav. Massage lämpar sig för alla åldrar. Ifall du är osäker om massage lämpar sig för dig, kan det vara bra att försäkra dig genom att rådfråga din läkare.