Polvikipu ja lonkkakipu

Mistä polvikipu johtuu?

Lievät kiputilat polvissa ovat yleisiä polviin kohdistuvien kiertoliikkeiden tai äkillisen ylikuormituksen yhteydessä. Tällaiset kiputilat paranevat nopeasti. Jos polvituntemukset jatkuvat ja häiritsevät arjen toimia, olisi syytä hakeutua polven kuntouttamiseen. Polvikipujen taustalla voi olla erilaiset polveen kohdistuvat vammat, arjessa tuleva vääränlainen rasitus tai liiallinen kuormitus. Ikääntyessä polven kulumisesta johtuvat kiputilat laskevat elämänlaatua.

Äkillisen polvikivun yleisimpiä syitä ovat vammat, kuten sivusidevamma, kierukkavamma tai ristisidevamma. Alkuvaiheessa oireena on kipu ja turvotus. Turvotuksen laskettua voi ilmetä muita oireita, kuten polven lukkiutumista tai pettämistä. Pitkäaikaisen polvikivun syynä on hyvin usein polven nivelrikko. Ikääntyminen ja ylipaino vaikuttavat merkittävästi nivelrikon syntyyn. Nivelrikon oireet ilmenevät tyypillisesti rasitukseen liittyvänä kipuna ja vaihtelevana turvotuksena. Oikealla harjoittelulla on mahdollista lievittää nivelrikosta johtuvaa kipua.

Miten polvikipua hoidetaan?

Joissakin polven kiputiloissa kirurginen toimenpide on välttämätön. Näiden tapausten jälkeen operaation jälkeinen kuntoutus on merkittävässä asemassa lopputuloksen kannalta. Polvinivelrikon hoidon perusta on polviniveltä ympäröivien lihasten vahvistaminen ja liikkuminen. Yleisenä pääperiaatteena on, että hyvin kuntoutettu polvi voidaan saada kivuttomaksi, kun harjoittelu on säännöllistä ja nousujohteista. Lihasten vahvistumisen myötä polviniveleen kohdistuva kuormitus vähenee samalla vähentäen kiputuntemuksia.

Lonkkakipu

Mikä on lonkkakipu?

Tunnetko askeltaessa arkuutta lantion alueella, kävelysi hidastuu ja lenkkimatkat lyhenevät? Porraskävely on vaivalloista, koetko lantion alueella kireyttä? Heräätkö öisin lonkan särkyyn ja nukkuminen onnistuu vain tietyissä asennoissa? Vaivaako ikääntyessä lonkan kuluma?

Lonkan kivuille on useita erilaisia syitä. Lonkka joutuu kantamaan suuren osan ihmisen painosta koko elämän ajan. Ajan myötä lonkan rakenteet voivat ylikuormittua ja aiheuttaa lonkan alueen ongelmia jatkuvan kuormituksen seurauksena. Kipu voi johtua lonkkanivelestä, lonkkaa ympäröivistä pehmytkudoksista tai selästä johtuvasta säteilykivusta.

Miten lonkkakipua hoidetaan?

Lonkkakivun syyn selviämisen jälkeen voidaan lonkan kivun hoitoon suositella esimerkiksi liikuntaa, painonhallintaa, rasituksen keventämistä, lääkitystä tai joissakin tapauksissa tekoniveloperaatiota. Kuitenkin yleisesti lonkkakivun hoitona käytetään fysioterapiaa.

Nordic Health keskuksessa sinulle räätälöidään yksilöllinen kuntoutusohjelma diagnoosin ja alkumittausten perusteella.