Mittaukset

Mitä hyötyä mittauksista on?

Haluatko tietää sydämen ja hengitys-ja verenkiertoelimistön kunnon? Tuntuuko kehosi epätasapainoiselta? Haluatko tietää onko harjoittelusi tuottanut tulosta? Haluatko kehittää omaa tasapainoasi?

Teemme polkupyöräergometritestejä, liikkuvuusmittauksia, isometrisiä voimamittauksia ja tasapainomittauksia. Testien ja mittausten avulla saat tarkkaa tietoa kehosi kunnosta kokonaisvaltaisesti. Mittaukset auttavat myös kehittämään harjoitusohjelmaa mahdollisimman tehokkaaksi palvelemaan juuri sinun tarpeitasi.

Kaikki testaukset suorittaa laillistettu terveys- tai liikunta-alan ammattilainen. Ota rohkeasti yhteyttä ja räätälöidään sinulle sopiva mittauskokonaisuus!

Polkupyöräergometritesti

Epäsuoralla polkupyöräergometritestillä arvioidaan turvallisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa eli kestävyyskuntoa ilman, että henkilön tarvitsee polkea uupumukseen asti. Testi alkaa kevyellä vastuksella, jonka jälkeen kuorma nousee portaittain kunnes testattava saavuttaa n. 85%:n tason maksimaalisesta suorituskyvystään. Testin perusteella saadaan arvio maksimaalisesta hapenottokyvystä (VO2max) sekä sykesuositukset eri kestävyyden osa-alueille jatkoharjoittelua varten. Testi soveltuu perusterveille kuntoilijoille ja terveysliikkujille.

Testikertaan on hyvä varata aikaa noin 60 minuuttia (esitietojen läpikäynti, testi ja palaute). Itse testi kestää enintään 20 minuuttia.

Liikelaajuusmittaukset ja isometriset voimamittaukset

Liikelaajuusmittauksilla saadaan tarkkaa tietoa mitattavan nivelen liikkuvuudesta (esimerkiksi olkanivel) tai selkärangan eri liikesuunnista. Testi antaa tietoa mahdollisista puolieroista ja kehitettävistä osa-alueista. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää mm. harjoitusohjelman teossa.

Isometrisessä voimamittauksessa mitataan tietyn lihasryhmän maksimaalista voimantuottoa turvallisesti. Isometrisen maksimivoimamittauksen aikana testattava tuottaa niin paljon voimaa kuin mahdollista lukittua tukea vasten. Mittauksella saadaan arvio yhden toiston maksimista (1RM). Testi antaa tietoa lihaskunnosta ja kehon mahdollisista lihasepätasapainoista. Voimamittaukset sopivat mainiosti kehityksen seuraamiseen ja tulosten avulla pystytään rakentamaan yksilöllinen harjoitusohjelma.

Mittauksiin käytetty aika riippuu testattavien osa-alueiden (laitteiden) määrästä. Testikertaan kuuluu esitietojen läpikäynti, mittaukset, tulosten läpikäynti ja tarvittaessa harjoitusohjelman muokkaus.

Turvallisuutta tasapainosta

Tasapainon hallinta on ihmisen toimintakyvyn keskeisimpiä tekijöitä siihen tarvitaan eri aistien, lihasten ja hermoston yhteistyötä. Tasapaino tuo turvallisuutta arkisissa yllättävissä tilanteissa. Ikääntyminen, sairaudet ja vammat voivat heikentää tasapainoa ja tämän seurauksena kaatumisriski kasvaa.

Tasapainoa mittaamalla saadaan tärkeää tietoa toimintakyvystä. Mittauksen avulla pystytään tunnistamaan tasapainohäiriöitä ja siihen liittyviä tekijöitä. Oikeanlaisten liikkeiden avulla pystytään kehittämään eri tasapainon osa-alueita. Nordicissa käytämme tasapainon mittaamisessa suomalaista Ainone Balance tasapainomittaussovellusta, joka on ammattilaisille tarkoitettu CE-merkitty lääkinnällinen laite. Mittari antaa tarkan numeerisen arvon tasapainosta. Mittausta voidaan käyttää toimintakyvyn arvioinnissa, kuntoutumisessa ja valmennuksen seurannassa. Mittauksen avulla voidaan antaa yksilölliset liikeharjoitukset tasapainon kehittämiseksi.

Soita ja kysy lisää mittauksista 020 759 7319.