Krooninen selkäkipu

Kroonisesta selkäkivusta puhutaan, kun vaiva on jatkunut yli 12 viikkoa (3 kuukautta). Äkillisten kipujaksojen väliset oireettomat jaksot vähenevät ja tämä johtaa lopulta pitkittyneeseen selkäkipuun. Kroonisessa selkäkivussa varsinainen kudosvaurio on jo parantunut, mutta kipu saattaa jatkua kivunsäätelyjärjestelmän häiriön vuoksi.

Viime vuosina on saatu yhä enemmän tutkimusnäyttöä siitä, että akuutti kipu voi muuttua krooniseksi liikkumattomuuden ja istumatyön seurauksena. Krooninen selkäkipu on hyvin yleinen vaiva; yksi viidestä länsimaalaisesta aikuisesta kärsii toistuvasta eli kroonisesta selkäkivusta. Kroonisella selkäkivulla on suuri vaikutus arkeen, työhön ja muuhun sosiaaliseen elämään, minkä vuoksi se on vakava ongelma.

Kroonisen selkäkivun taustalla voivat olla erilaiset lihasten jännitystilat (esim. hartioiden jatkuva jännittäminen), jatkuva fyysinen kuormitus, toistuvat työasennot tai keskushermoston yliherkistyminen.

Kroonisen selkäkivun hoidossa potilaan aktiiviseen osallistumiseen ja toimintakyvyn parantamiseen tähtäävän kuntoutuksen merkitys on keskeinen. Asteittain lisättävällä terapeuttisella harjoittelulla voidaan vähentää selkäkipua ja parantaa toimintakykyä. Terapeuttisen harjoittelun asiantuntija on fysioterapeutti, joka valitsee potilaalle yksilöllisesti sopivat harjoitteet, ohjaa oikean suoritustekniikan ja päivittää harjoitusohjelmaa. Harjoittelulla voidaan myös vähentää selkäkivun uusiutumista.

 

Pohjolainen T. & Kuukkanen T. Malmivaara A. 2014. Asteittain lisääntyvä terapeuttinen harjoittelu pitkittyvässä ja kroonisessa alaselkäkivussa. Terapeuttinen harjoittelu alaselkäkivun uusiutumisen ehkäisyssä.