Polven sivusidevamma

Sivusiteet ovat polven sisä- ja ulkoreunalta löytyvät polvea tukevat nivelsiteet. Sivusiteiden vauriot liittyvät yleensä polven vääntymiseen joko sisään- tai ulospäin. Polven vääntyessä sisäänpäin, toisin sanoin säären vääntyessä polveen suhteutettuna sisäänpäin, vaurioituu ulkoreunalla oleva sivuside. Polven vääntyessä ulospäin, on taas sisempi sivuside koetuksella. Sivusiteen katketessa polvesta voi kuulua napsahdus. Toiset oireet sivusiteen repeämiselle ovat turvotus sekä polven sisä- tai ulkosyrjällä tuntuva kipu. Polvi voi myös tuntua huteralta, riippuen repeämän laajuudesta.

Sivusidevamman hoito

Sivusiderepeämän hoito riippuu repeämän laajuudesta. Hoidossa voidaan alkuun käyttää tukea, jos tämä nähdään tarpeelliseksi. Harvinaisissa tapauksissa sivusidevammat voivat myös vaatia leikkausta. Sivusidevamman jälkeen, riippumatta siitä onko hoito konservatiivinen vai operatiivinen, jalalle saa varata heti kivun sallimissa rajoissa.  

Nordic Healthilla sivusidevamman kuntouttaminen alkaa fysioterapeutin alkututkimuksella sekä asiakkaan haastattelulla. Asiakkaan kertomien tietojen sekä tutkimuksen perusteella laaditaan asiakkaalle yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Riippuen repeämän laajuudesta sekä mahdollisesta operatiivisesta hoidosta, fysioterapia saattaa sisältää erilaisia liikelaajuutta edistäviä harjoitteita, voimaa edistäviä harjoitteita, alaraajan linjaus- ja liikekontrolliharjoitteita sekä tarpeen mukaan manuaalista terapiaa.