Skolioosi

Skolioosilla tarkoitetaan selkärangan käyryyttä tai vinoutta

Skolioosi voi olla toiminnallinen, jolloin se johtuu esimerkiksi jalkojen pituuserosta, lihasepätasapainosta tai toispuolisista asennoista, yksipuolisista liikuntatottumuksista tai huonosta ergonomiasta. Myös kipuskolioosi on toiminnallinen selän vinous, joka esiintyy äkilliseen selkäkivun, kuten noidannuolen, selän pikkunivelten kivuliaan lukkiutumiseen tai iskiaksen yhteydessä. Silloin selkälihasten jännitys vetää selkärangan vinoon.

Skolioosi voi olla myös rakenteellinen eli idiopaattinen, jolloin sen tarkkaa syytä ei tunneta. Rakenteellista, kierteistä skolioosia pidetään geneettisenä liittyen aivojen ja lihasten väliseen toimintahäiriöön. Nykyisen tutkimustiedon valossa skolioosissa selän käyryys näyttäisi johtuvan keskushermostoperäisestä lihasten säätelyhäiriön oireesta.

Skolioosissa ne aivorungon alueet, jotka normaalisti säätelevät asennon kontrollia automaattisesti, eivät vie aivoille tietoa poikkeavasta asennosta eikä automaattista asennon korjaamista tapahdu. Skolioosissa selkälihakset eivät ole heikot, ne eivät vain saa oikeaa tietoa.

Skolioosi voidaan jakaa eri tyyppeihin selkärangassa olevan käyryyden mukaan.

C-muotoinen skolioosi

Kun selkäranka on käyristynyt yhdelle sivulle ja siinä on yksi mutka, puhutaan C-muotoisesta skolioosista.

S-muotoinen skolioosi

Kun selkäranka on käyristynyt kahdelle sivulle ja siinä on kaksi mutkaa, puhutaan S-muotoisesta skolioosista.

Skolioosi ja kyttyräselkä

Sekä C- että S-muotoisen skolioosin yhteydessä esiintyy usein selkärangan kiertymistä oman akselinsa ympäri. Tästä merkkinä on kyttyrä yläselässä.

Skolioosin tavallisia oireita ovat

  • Jalkojen pituuseron aiheuttamat kuormitukselliset puolierot selän, lantion ja alaraajojen nivelissä
  • Vino lantio ja sen aiheuttamat kuormitukselliset puolierot, selän, lantion ja alaraajojen nivelissä
  • Säteilevä kipu
  • Lihasten lisääntynyt jännitys
  • Kipu
  • Uupumus
  • Rajoittunut liikkuvuus
  • Lihasvoiman epätasainen jakautuminen

Skolioosi voi olla täysin oireeton, joskin useimmille se kuitenkin aiheuttaa kipua ja merkittävää toiminnan haittaa jossakin elämän vaiheessa. Jos oireet ovat jatkuvia, on suositeltavaa hakeutua hoitoon. Vaikeimmat (idiopaattiset) skolioositapaukset hoidetaan erikoissairaanhoidossa, kun taas lievissä ja toiminnallisissa vaivoissa ohjeita ja hoitoa kivun lievitykseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen saa fysioterapeutilta.