Lonkan tekonivel

Lonkan tekonivelleikkaus voidaan tehdä joko kuluman johdosta tai tapaturman, esimerkiksi reisiluun kaulan murtuman, jälkeen. Yleisempi näistä kahdesta on kuitenkin kulumamuutoksista johtuva leikkaukseen päätyminen. Yksi yleisimmistä kulumista on lonkan nivelrikko.  

Lonkan tekonivelleikkauksessa rikkinäinen nivel korvataan uudella keinotekoisella nivelellä. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä lonkkaan että reisiluuhun kiinnitetään uudet komponentit. Leikkauksen yksityiskohdista päättää aina leikkaava taho.  

Lonkan kuntoutus alkaa jo ennen tekonivelleikkausta

Ideaalitilanteessa kuntoutuminen aloitetaan jo ennen leikkausta. Alaraajojen, etenkin lonkkaa tukevien lihasten, hyvä lihaskunto edesauttaa todetusti leikkauksesta toipumista. Tämän lisäksi yläraajoissa tulee olla riittävästi voimaa apuvälineen turvin kävelemiseen. Leikkauksen jälkeen kuntoutuminen alkaa heti heräämössä, jolloin liikkeellelähtöä ja tasapainoa tuetaan kyynärsauvoilla tai tarvittaessa rollaattorilla. Yleensä leikkauksen jälkeen sallitaan täyspainovaraus, eli täydellä painolla jalalle varaaminen. Alkuun harjoitteet ovat liikkuvuutta sekä kävelyä edistäviä ja turvotusta vähentäviä harjoitteita. Jo toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä käydään yleensä fysioterapeutin avustamana kävelemässä portaissa. 

Lonkan tekonivelleikkauksen kuntoutus Nordic Healthissä

Nordic Healthilla kuntoutamme mieluusti lonkkaa sekä ennen leikkausta että leikkauksen jälkeen, jotta sekä leikkaus että sen jälkeinen kuntoutuminen sujuisivat mahdollisimman hyvin. Ennen leikkausta harjoittelu tehdään kivun sallimissa rajoissa, sekä laitteilla että kehonpainolla. Keskitymme kivunlievitykseen, lonkan liikkuvuuden ylläpitämiseen sekä kokonaisvaltaisen lihastuen vahvistamiseen. Voimme tarvittaessa harjoitella myös kyynärsauvojen turvin kävelemistä, jotta tämä olisi sinulle jo tuttua leikkauspäivän tullessa. Leikkauksen jälkeen aloitamme kuntoutumisen leikkaavan lääkärin ohjeistusta noudattaen. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus sisältää laitteillamme kuntoutumista, arpikudoskäsittelyä, liikkuvuusharjoittelua sekä tavallisiin arkiaskareisiin palaamista uusin keinoin.