Tasapaino lisää turvallisuutta

Tasapainon hallinta on ihmisen toimintakyvyn keskeisimpiä tekijöitä siihen tarvitaan eri aistien, lihasten ja hermoston yhteistyötä. Tasapaino lisää turvallisuutta arkisissa yllättävissä tilanteissa. Ikääntyminen, sairaudet ja vammat voivat heikentää tasapainoa ja tämän seurauksena kaatumisriski kasvaa. Ongelmat voivat ilmentyä joko yhden alla olevan tekijän seurauksena tai näiden yhdistelmänä.

Tasapaino lisää turvallisuutta ja siihen vaikuttavat suorat tekijät:

        • näkö
        • kuulo
        • sisäkorvan tasapainoelin
        • tuntojärjestelmät

Muut ympäristön aiheuttamat tekijät tasapainoon:

        • miten nukumme/vireystila
        • liikkumattomuus
        • lihasvoiman heikkous
        • erilaiset lääkkeet
        • henkistä ajattelua vaativa kuormitus

Tasapainoa mittaamalla saadaan tärkeää tietoa toimintakyvystä. Mittauksen avulla pystytään tunnistamaan tasapainohäiriöitä ja siihen liittyviä tekijöitä. Nordicissa käytämme tasapainon mittaamisessa suomalaista Ainone Balance tasapainomittaussovellusta, joka on ammattilaisille tarkoitettu CE-merkitty lääkinnällinen laite. Mittari antaa tarkan numeerisen arvon tasapainosta. Mittausta voidaan käyttää toimintakyvyn arvioinnissa, kuntoutumisessa ja valmennuksen seurannassa. Mittauksen avulla voidaan antaa yksilölliset liikeharjoitukset tasapainon kehittämiseksi. Lisää mittauksista löydät tästä.

Oikeanlaisten liikkeiden avulla pystytään kehittämään eri tasapainon osa-alueita. Harjoitteet tulisi olla sopivan haastavia. Liian helpot tai vaikeat liikkeet eivät kehitä tasapainoa riittävästi. Kehon lihaksistolla on iso merkitys tasapainossa. Keskivartalon tuki ja vahvat jalkojen lihakset auttavat hallitsemaan tasapainoa.

tasapaino

Kuvassa näkyy miten tasapaino kehittyy sekunteina lihasvoimaharjoittelun seurauksena.

Taustat: 12 keski-iältään 72- vuotiasta harjoitteli kerran viikossa Davidin lääkinnällisillä laitteilla 77 päivän ajan (11 harjoituskertaa). Lihasvoiman ja tasapainoharjoitteiden avulla tasapaino parani huimat 154,9%.

Varaa aika tutustumiseen tai suoraan tasapainomittaukseen tästä tai soittamalla 020 759 7319.